Cách tính lại giá cổ phiếu khi công ty phát hành thêm

Ngày đăng : 01/01/2022

Cổ tức là gì? Cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm? Đây là những thông tin mà nhà đầu tư muốn đầu tư cổ phiếu hưởng cổ tức cần nắm rõ.


Đầu tư cổ phiếu hưởng cổ tức là một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận và/hoặc tích lũy lợi nhuận giữ lại, họ sẽ dùng số tiền đó để tái đầu tư kinh doanh hoặc trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Các nhà đầu tư có thể nhận được thu nhập từ cổ tức cổ phiếu khi đầu tư vào một doanh nghiệp có lợi nhuận và được vận hành tốt.

Trong bài viết này, ThongTinTaiChinh.Net sẽ chia sẻ đến bạn đọc về bản chất điều chỉnh giá cổ phiếu khi công ty phát hành thêm. Và cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm. Mời các bạn cùng theo dõi!

Cổ tức là gì?

Cổ tức là cách một doanh nghiệp phân phối lại lợi nhuận sau khi huy động được vốn đầu tư. Hay nói cách khác cổ tức là một phần lợi nhuận và lợi nhuận giữa lại mà doanh nghiệp trả cho các cổ đông.

Nhà đầu tư khi tham gia đầu tư cổ phiếu đều quan tâm đến 2 vấn đề sau: 

 • Cổ tức (Dividend) 
 • Chênh lệch giá mua/bán (Capital Gain).

Doanh nghiệp trả cổ tức cho cổ đông theo 3 hình thức như sau:

 • Cổ tức bằng tiền mặt (Cash Dividend)
 • Cổ tức bằng cổ phiếu (Stock Dividend)
 • Mua lại cổ phiếu (Stock buyback – Share repurchases)

Cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm

Trong phần này, NAB sẽ chia sẻ đến bạn đọc bản chất công thức điều chỉnh giá khi chia cổ tức và công thức tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm.

Bản chất của công thức điều chỉnh giá khi chia cổ tức

Công thức điều chỉnh giá khi chia cổ tức được thực hiện theo Định luật bảo toàn vốn hóa và dòng tiền.

Hiểu đơn giản hơn, ở góc độ toán học chia cũng như không chia. Lúc này, tổng vốn hóa và tiền của trước và sau khi phát hành thêm là bằng nhau.

Bản chất của công thức điều chỉnh giá khi chia cổ tức
Bản chất của công thức điều chỉnh giá khi chia cổ tức

Công thức tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm

Cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm được tính dựa theo công thức sau:

Công thức tính giá cổ phiếu sau khi công ty phát hành thêm
Công thức tính giá cổ phiếu sau khi công ty phát hành thêm

Trong đó:

 • P’: Giá cổ phiếu sau khi công ty phát hành thêm.
 • P: Giá cổ phiếu trước khi công ty phát hành thêm.
 • Pa: Giá cổ phiếu phát hành thêm cho quyền mua ưu đãi.
 • a: Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm dành cho quyền mua mua ưu đãi. Đơn vị: %
 • b: Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đơn vị: %
 • C: Cổ tức bằng tiền.

Bốn ví dụ về cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm

Dưới đây là 4 ví dụ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm.

Ví dụ 1: Cách tính giá điều chỉnh khi trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức bằng tiền có tỷ lệ 20%, tương đương với mức nhận là 2.000 VNĐ. Từ đó ta có C = 2.000 VNĐ.

Nhà đầu tư lưu ý Định luật bảo toàn vốn hóa và dòng tiền. Hay về mặt toán học chia cũng như không chia. Áp dụng công thức ta được:

P’ = P – C = 150.000 – 2.000 = 148.000 VNĐ (do không có tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm).

Lúc này, 1 cổ phiếu cũ với giá 150.000 VNĐ thành 1 cổ phiếu sau chia giá là 148.000 VNĐ và 2.000 VNĐ tiền cổ tức.

Ví dụ 2: Cách tính giá điều chỉnh khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng

Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:20 (tức 20% – hay có 100 cổ phiếu trước chia sẻ nhận thêm 20 cổ phiếu sau chia). Từ đó ta có b = 20%.

Thưởng cho cổ đông cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:30 (tức 30%). Từ đó ta có b = 30%.

Lúc này, về mặt toán học ta nhớ chia cũng như không chia.

Khi đó 100 cổ phiếu với giá 150.000 VNĐ, sau chia giá ta có giá 150 cổ phiếu giá bao nhiêu? Trong 150 cổ phiếu này gồm 100 cổ phiếu gốc, 20 cổ phiếu chia cổ tức và 30 cổ phiếu thưởng.

Áp dụng công thức ta được:

 P’ = P / (1 + b) = 150.000 / (1+20% +30%) = 100.000 VNĐ

Cuối cùng ta được kết quả là 100.000 VNĐ/cổ phiếu sau chia.

Ví dụ 3: Cách tính giá điều chỉnh khi trả cổ tức bằng quyền mua cổ phiếu ưu đãi

Bán ưu đãi, tỷ lệ 5:2 (tương đương mức 2/5 = 40%) , với mức giá 60.000 VNĐ/cổ phiếu. Từ đó ra được Pa = 60.000 VNĐ và a = 40%.

Khi đó, về mặt toán học chia cũng như không chia.

Ta đặt câu hỏi: 100 cổ phiếu cũ giá 150.000 VNĐ và 40 cổ phần giá phát hành 60.000 VNĐ giờ thành 140 cổ phần sẽ là bao nhiêu?

Áp dụng công thức ta được:

P’ = P +(Pa * a)/ (1 + a) = (150.000 + 60.000 x 40%)/ (1 +40%) = 124.300 VNĐ.

Lưu ý: Nếu giá phát hành thêm dành cho quyền mua cổ phiếu ưu đãi cao hơn thị giá P, cổ phiếu đó sẽ không điều chỉnh giá. Điều này có thể khá vô lý với các nhà đầu tư mới nhưng nó thường xảy ra trên thị trường chứng khoán.

Ví dụ 4: Cách tính giá điều chỉnh khi trả cổ tức tổng quát

Cổ tức bằng tiền là 20% (tương đương 2.000 VNĐ), ta được C = 2.000

Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:20 (tức 20%), ta được b = 20%

Thưởng bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:30 (tức 30%) => b = 30%

Quyền mua cổ phiếu ưu đãi tỷ lệ 5:2 (tức 40%) giá 60.000 VNĐ

Áp dụng công thức ta được:

P’ = (P + Pa * a – C)/ (1 + a + b) = (150.000 + 60.000 x 40% – 2.000) / (1 + 40% + 20% + 30%) = 90.500 VNĐ.

Trên đây NAB đã chia sẻ đến các nhà đầu tư cách tính giá cổ phiếu sau khi phát hành thêm. Hiểu rõ được công thức tính sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt.  Từ đó thu lại được lợi nhuận cao hơn. Chúc các bạn đầu tư thành công!

TÌM HIỂU THÊM:

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ:

Bài viết liên quan