Giá dầu thô


ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $72.92 -7.6 -0.09%
Brent $77.22 -7.42 -0.09%
Đánh giá nội dung page