Giá dầu thô


ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI $84.49 0.34 0.40%
Brent $87.40 0.73 0.83%