Giá xăng dầu Petrolimex


ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
RON 95-IV2437024850
RON 95-II,III
E5 RON 92-II2315023610
DO 0.05S1823018590
DO 0,001S-V1858018950
Dầu hỏa1713017470