Khấu hao là gì? Các phương pháp tính khấu hao?

Ngày đăng : 01/01/2022

Khấu hao là khái niệm phổ biến và cần thiết trong các hoạt động kinh tế. Để biết khấu hao là gì cũng như các phương pháp tính khấu hao, hãy theo dõi bài viết sau.


Trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, ngân hàng, khấu hao có lẽ là một khái niệm đã quá đỗi quen thuộc. Việc khấu hao tài sản cố định hợp lý giúp doanh nghiệp có thể thu hồi được đầy đủ vốn trước khi tài sản đó hết thời gian sử dụng. Bên cạnh đó, khấu hao còn là cơ sở để doanh nghiệp tính toán việc tái đầu tư và tái sản xuất.

Nếu bạn đang không biết khấu hao là gì, có những phương pháp tính khấu hao nào thì hãy cùng ThongTinTaiChinh.Net tìm hiểu qua bài viết sau.

Khấu hao là gì?

Khấu hao có tên gọi Tiếng Anh là Depreciation. Theo đó, khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bổ các giá trị tài sản một cách hợp lý do sự hao mòn của tài sản sau một thời gian nhất định. 

Khấu hao là gì?
Khấu hao là gì?

Hay có thể hiểu một cách đơn giản, khấu hao là việc quy đổi một tài sản thành tiền tệ. Giá trị đó sẽ được tính khi đã trừ đi sự hao mòn của tài sản sau một thời gian sử dụng. 

Đối với các doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong khoảng thời gian sử dụng.

Khấu hao tài sản cố định là sự giảm dần về giá trị cũng như giá trị sử dụng khi tham gia vào sản xuất kinh doanh. Sự hao mòn này có thể do quy luật tự nhiên hoặc do sự tiến bộ của khoa học công nghệ. 

Một số tài sản cố định được tính khấu hao là máy móc, thiết bị văn phòng, đồ nội thất…

Các phương pháp tính khấu hao phổ biến hiện nay

Theo nghiệp vụ kế toán, để tính khấu hao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng ta có thể áp dụng theo 3 phương pháp tính sau đây:

Tính khấu hao theo đường thẳng (tuyến tính)

Đây là phương pháp tính khấu hao mà trong suốt thời gian sử dụng định mức khấu hao tài sản cố định như nhau. Phương pháp này khá đơn giản nên được sử dụng nhiều nhất. Công thức tính khấu hao theo đường thẳng: 

Chi phí khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định/thời gian khấu hao

Trong đó: Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = số khấu hao phải trích cả năm/ 12 tháng.

Ví dụ: 01/02/2020, Doanh nghiệp A mua tài sản cố định với giá là 119 triệu đồng. Tài sản được chiết khấu 5 triệu đồng, vận chuyển mất 3 triệu đồng, lắp đặt và chạy thử mất 3 triệu đồng. 

Tài sản cố định này có tuổi thọ kỹ thuật 12 năm, thời gian trích khấu hao tài sản này dự kiến 10 năm. Tài sản sẽ được bàn giao vào đưa vào sử dụng vào đầu tháng 2 năm 2022. Như vậy, dựa trên thông tin trên, chúng ta sẽ tính được:

  • Nguyên giá TSCĐ = 119 triệu – 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng
  • Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 tháng = 1 triệu đồng/tháng.
  • Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm.

Tính khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Tuổi thọ hữu ích của tài sản bằng tổng số đơn vị dự kiến được sản xuất. Công thức tính khấu hao theo khối lượng sản phẩm như sau: 

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm được sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân cho một đơn vị sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính 01 đơn vị sản phẩm = Nguyên giá tài sản cố định / sản lượng theo công suất thiết kế.

Tính khấu hao theo số dư giảm dần

Để tính khấu hao theo số dư giảm dần các bạn có thể tham khảo công thức: 

Giá trị khấu hao hàng năm = Nguyên giá của tài sản tại năm tính khấu hao nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

  • Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng nhân với hệ số điều chỉnh.
  • Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng (%) = (1/ thời gian trích khấu hao của tài sản cố định) x 100.

Ngoài ra, tùy vào luật tài chính cũng như quy chế riêng của từng công ty/doanh nghiệp. Mà việc tính khấu hao sẽ có những quy định khác nhau. 

Ý nghĩa của việc tính khấu hao 

Việc tính khấu hao có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, tài chính đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể: 

Ý nghĩa của việc tính khấu hao
Ý nghĩa của việc tính khấu hao 

Về mặt kinh tế

Đối với các doanh nghiệp, khi tài sản cố định bị hao mòn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, còn gây ra những khó khăn trong việc theo dõi và quản lý tài sản của doanh nghiệp.

Thông qua phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp có thể đánh giá được giá trị thực của tài sản cố định. Bên cạnh đó, khấu hao tài sản còn được tính vào chi phí kinh doanh giúp giảm lợi tức ròng của doanh nghiệp.

Về mặt tài chính

Bản chất của khấu hao là biểu hiện bằng tiền của phần tài sản cố định bị hao mòn trong một khoảng thời gian. Số tiền khấu hao sẽ được tính trực tiếp vào chi phí kinh doanh. Vì thế, nó là một yếu tố quyết định đến giá thành sản phẩm.

Trong khi đó, khi sản phẩm được tiêu thụ ra thị trường, số tiền khấu hao sẽ giữ lại. Do đó mà các doanh nghiệp đã hình thành nên quỹ khấu hao.

Nhìn chung, việc tính toán khấu hao tài sản cố định có ý nghĩa vô cùng lớn với doanh nghiệp. Trong đó hội tụ 2 ý nghĩa nhất định đó là:

  • Khấu hao hợp lý tài sản cố định là nhân tố quan trọng giúp doanh nghiệp xác định đúng giá thành sản phẩm. Đồng thời, còn đánh giá được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp có thể tập trung được nguồn vốn từ tiền khấu hao để đổi mới thiết bị, máy móc, công nghệ.

Với những chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đã biết khấu hao là gì, có những phương pháp tính khấu hao nào. Việc tính toán khấu hao tài sản cố định có ý nghĩa quan trọng đối với bất cứ doanh nghiệp nào.

TÌM HIỂU THÊM: 

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ:

Bài viết liên quan