Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank 05/2024


Lãi suất tiền gửi ngân hàng PVcomBank

Lãi suất gửi tiết kiệm PVcomBank tại quầy

Tiết kiệm Đại chúng trả lãi hàng tháng

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
2 tháng3,89%
3 tháng3,88%
4 tháng3,88%
5 tháng3,87%
6 tháng5,53%
7 tháng5,66%
8 tháng5,65%
9 tháng5,64%
10 tháng5,62%
11 tháng5,61%
12 tháng6,03%
15 tháng6,31%
18 tháng6,26%
24 tháng6,21%
36 tháng6,07%

Tiết kiệm Đại chúng trả lãi hàng quý

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
6 tháng5,55%
9 tháng5,66%
12 tháng6,06%
15 tháng6,34%
18 tháng6,29%
24 tháng6,24%
36 tháng6,10%

Tiết kiệm Đại chúng trả lãi cuối kỳ

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
1 tuần0,20%
2 tuần0,20%
3 tuần0,20%
1 tháng3,90%
2 tháng3,90%
3 tháng3,90%
4 tháng3,90%
5 tháng3,90%
6 tháng5,60%
7 tháng5,75%
8 tháng5,75%
9 tháng5,85%
10 tháng5,95%
11 tháng6,05%
12 tháng6,20%
15 tháng6,55%
18 tháng6,55%
24 tháng6,60%
36 tháng6,65%

Tiết kiệm tích lũy

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
3 tháng3,90%
5 tháng3,90%
6 tháng5,60%
9 tháng5,75%
12 tháng6,20%
13 tháng6,20%
18 tháng6,55%
24 tháng6,60%
36 tháng6,65%
48 tháng6,65%
60 tháng6,65%

Tiết kiệm định kỳ lãi trả trước

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
6 tháng5,50%
13 tháng6,00%
24 tháng6,20%

Tiết kiệm bậc thang

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
1 tháng3,90%
2 tháng3,90%
3 tháng3,90%
6 tháng5,60%
9 tháng5,75%
12 tháng6,20%
13 tháng6,20%
15 tháng6,75%
18 tháng6,75%
24 tháng6,80%
36 tháng6,85%

Tiết kiệm lãi trả trước

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
1 tháng3,88%
2 tháng3,87%
3 tháng3,86%
4 tháng3,84%
5 tháng3,83%
6 tháng5,44%
7 tháng5,56%
8 tháng5,53%
9 tháng5,51%
10 tháng5,48%
11 tháng5,46%
12 tháng5,83%
13 tháng5,80%
18 tháng5,96%
24 tháng5,83%
36 tháng5,54%

Tiền gửi yêu thương cho con

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
3 tháng3,90%
5 tháng3,90%
12 tháng5,80%
24 tháng5,80%
36 tháng5,80%

Tiền gửi trung niên

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
3 tháng3,90%
5 tháng3,90%
6 tháng5,40%
9 tháng5,55%
12 tháng6,00%
13 tháng6,00%
15 tháng6,35%
18 tháng6,35%
24 tháng6,40%
36 tháng6,45%
60 tháng6,45%

Tiết kiệm bảo toàn lãi suất

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
18 tháng6,55%
24 tháng6,60%
36 tháng6,65%

Gửi tiết kiệm PVcomBank online

Tiết kiệm đại chúng trả lãi cuối kỳ

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
1 tuần0,20%
2 tuần0,20%
3 tuần0,20%
1 tháng4,00%
2 tháng4,00%
3 tháng4,00%
4 tháng4,00%
5 tháng4,00%
6 tháng6,00%
7 tháng6,15%
8 tháng6,15%
9 tháng6,15%
10 tháng6,15%
11 tháng6,15%
12 tháng6,60%
18 tháng6,95%
24 tháng7,00%
36 tháng7,05%

Tiết kiệm Đại chúng trả lãi hàng tháng

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
2 tháng3,99%
3 tháng3,98%
4 tháng3,98%
5 tháng3,97%
6 tháng5,92%
7 tháng6,05%
8 tháng6,04%
9 tháng6,02%
10 tháng6,01%
11 tháng5,99%
12 tháng6,40%
18 tháng6,62%
24 tháng6,56%
36 tháng6,41%

Tiết kiệm Đại chúng trả lãi hàng quý

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
6 tháng5,94%
9 tháng6,05%
12 tháng6,43%
18 tháng6,65%
24 tháng6,59%
36 tháng6,44%

Tiết kiệm bậc thang

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
1 tháng4,00%
2 tháng4,00%
3 tháng4,00%
6 tháng6,00%
9 tháng6,15%
12 tháng6,60%
13 tháng6,60%
24 tháng7,20%
36 tháng7,25%

Tiết kiệm lãi trả trước

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
1 tháng3,98%
2 tháng3,97%
3 tháng3,96%
4 tháng3,94%
5 tháng3,93%
6 tháng5,82%
7 tháng5,93%
8 tháng5,90%
9 tháng5,87%
10 tháng5,85%
11 tháng5,82%
12 tháng6,19%
13 tháng6,15%
18 tháng6,29%
24 tháng6,14%
36 tháng5,81%

Tiền gửi định kỳ lãi trả trước

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
6 tháng5,90%

Tiết kiệm tích lũy

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
3 tháng4,00%
5 tháng4,00%
6 tháng6,00%
9 tháng6,15%
12 tháng6,60%
13 tháng6,60%
18 tháng6,95%
24 tháng7,00%
36 tháng7,05%
48 tháng7,05%
60 tháng7,05%

Tiền gửi trả lãi cuối kỳ

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
1 tháng3,90%
2 tháng3,90%
3 tháng3,90%
4 tháng3,90%
5 tháng3,90%
6 tháng5,40%
7 tháng5,55%
8 tháng5,55%
9 tháng5,55%
10 tháng5,55%
11 tháng5,55%
12 tháng6,00%
13 tháng6,00%
15 tháng6,55%
18 tháng6,55%
24 tháng6,60%
36 tháng6,65%

Lợi ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank

Tiết kiệm trả lãi trước

 • Được nhận ngay tiền lãi tại thời điểm gửi tiền, giúp Khách hàng chủ động trong việc sử dụng tiền sinh lời để đầu tư, chi tiêu.
 • Thủ tục gửi tiền đơn giản, nhanh chóng, lãi suất hấp dẫn.
 • Gửi và rút tiền tại bất cứ Chi nhánh, PGD của PVcomBank trên toàn quốc.
 • Sử dụng cầm cố, chuyển nhượng hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại PVcomBank.
 • Xác nhận khả năng tài chính đi học tập, du lịch,… ở nước ngoài.
 • Dễ dàng tra cứu số dư thông qua SMS Banking và Internet Banking.
Lợi ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank

Lợi ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank

Tiết kiệm tính lãi cuối kỳ

 • Tiện ích sản phẩm
 • Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn, bằng hoặc cao hơn so với tiết kiệm thông thường.
 • Lãi suất tăng theo mức tiền gửi.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
 • Cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh vay vốn tại PVcomBank.
 • Giao dịch tại bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch của PVcomBank trên toàn quốc.

Hồ sơ gửi tiền tiết kiệm PVcomBank

 • Giấy yêu cầu gửi tiền tiết kiệm ( theo mẫu của ngân hàng PVcomBank )
 • CMTND hoặc Hộ Chiếu còn hiệu lực
 • Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của PVcomBank
 • Một số giấy tờ khác mà PVcomBank yêu cầu.
Thủ tục gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank đơn giản

Thủ tục gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank đơn giản

Trên đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank mà chúng tôi gửi tới bạn đọc. Hy vọng với những thông tin trên, khách hàng đã nắm được mức lãi suất ngân hàng PVcomBank để có những quyết định đúng đắn nhất.

Đánh giá nội dung page